Roundtable

Roundtable jsou odborné diskuzní akce, vedené na vybrané téma s přizvanými odborníky z daného oboru.

S ohledem na formát diskuze je kapacita akce omezena zpravidla na 20 - 25 účastníků.


Seznam seminářů

16. 5. 2017
Marko Yrjovuori - kondiční příprava

4. 5. 2017
Ken Way - psychologie