Leaders

www.leadersinsport.com

Mezinárodní skupina pořádající inspirativní konference pro profesionály ze světa sportu. Na seminářích představují své zkušenosti a poznatky nejen nejlepší odborníci z oblasti sportu, ale i špičkoví experti z řady jiných oborů.

Leaders poskytují servis dvěma odlišným skupinám: odborníkům podílejícím se na obchodní stránce a řízení sportu „mimo hřiště“ a těm, kteří jsou zodpovědní za výkon přímo „na hřišti“. Toto rozdělení zajišťuje, že obsah seminářů je relevantní pro všechny posluchače a dochází tak k vzájemnému propojení těchto světů.

Spoluprací a účastí na konferencích Leaders a následnou transformací poznatků mezi naše trenéry, pedagogy, vědce a technické a sportovní ředitele v oblasti sportu bychom chtěli dosáhnout maximální účinnosti přenosu informací a podílet se na zajištění kontaktu se světovou špičkou.