Coach

Jednou ze součástí aktivit, které jsou obsahem činnosti TMS ČOV je popularizace a zviditelnění trenérského řemesla.

TMS ČOV ve spolupráci s UPT ČOV a sedmi svazy sportovních her navázala spolupráci s Deníkem Sport, v rámci kterého bude jako vložená příloha vycházet odborně-populární čtvrtletník – COACH.

COACH je tištěné médium nejen pro licencované, ale také pro tzv. situační trenéry

2018

12 11 10 9

8 7 6 5

4 3 2 1

2017

6 5 4 3

2 1

2016

4 3 2 1
video dne