Licence B

5x5 Praktické uplatnění společného teoretického základu ve sportovních hrách.

Jednou z aktivit, které jsou obsahem činnosti TMS ČOV, je aktivní úloha při podpoře vzdělávání trenérů. Na základě analýzy současného stavu a s přihlédnutím k formě, obsahu, časové dotaci a porovnáním se zahraničím, kde je úroveň vzdělávání a také úspěšnost trenérů v praxi na vysoké mezinárodní úrovni, se rozhodla TMS ČOV realizovat školení trenérů licence B. Tento projekt má za cíl respektovat vývoj jednotlivých sportovních her a přizpůsobit výuku moderním požadavkům sportovních her.

První školení se uskutečnilo 5. – 7. února a 19. – 21. února 2016 ve Sportovním centru Nymburk.