ČTA

Česká trenérská akademie navazuje na předcházející činnost Trenérsko-metodické sekce ČOA a Unie profesionálních trenérů ČOV.

Hlavním posláním a účelem ČTA je odborná činnost, kterou poskytuje trenérům zejménav následujících oblastech:

 • vzdělávání trenérů - metodický program, především semináře, konference asympozia, možnost účasti na domácích i zahraničních stážích, přístup k odborným a strategickým informacím, apod.
 • odborná publikační činnost
 • společenské uznání a ocenění, zejména kampaň ČOV pro zlepšení obrazu trenérské činnosti, jednou ročně účast na slavnostním večeru ČTA.

Orgány České trenérské akademie jsou plénum ČTA a rada ČTA.

Struktura a členové

Předseda ČTA

 • Haník Zdeněk

Plénum ČTA

 • Barda Michal
 • Haník Zdeněk
 • Ježdík Michal
 • Lener Slavomír

Rada ČTA

 • Barda Michal
 • Bolek Emil
 • Doktor Martin
 • Foltýn Ondřej
 • Haník Zdeněk
 • Chlumský Marek
 • Ježdík Michal
 • Kafka Martin
 • Lener Slavomír
 • Michal Prokeš
 • Nikodým Jiří
 • Plachý Antonín
 • Šuman Filip
 • Tománek David

Kompletní znění statutu České trenérské akademie. (19. 6. 2018)