O unii

Unie profesionálních trenérů (UPT) poskytuje trenérům všestranný servis, především v oblasti metodiky, legislativy a společenského uznání. Každý člen UPT se zavazuje dodržovat etický kodex sportovního trenéra, který stanoví standardy chování ve vztahu ke sportovci, zaměstnavateli, kolegům, rozhodčím i soupeři.

Mezi zakládající členy patří například Lubor Blažek (basketbal), Martin Doktor (rychlostní kanoistika), Dušan Fitzel (fotbal), Zdeněk Haník (volejbal), Jaroslav Hřebík (fotbal), Marian Jelínek (hokej) a Slavomír Lener (hokej)... kompletní seznam zakládajících členů naleznete zde.

Tajemníkem Unie je Lukáš Kozáček.

Kontakt: treneri@olympic.cz

Přihlášky na akce