Covid-19

Aktualizované termíny našich akcí budete nacházet na webu tomto webu v sekci Přihlášky na akce. Čas zavřených sportovišť si můžete krátit a novou inspiraci získat návštěvou magazínu COACH, naší videogalerie, knihovny i dalších článků.

Přejeme nám všem v této zkoušce pevné zdraví, trpělivost, sílu i disciplínu.

Vaši Trenéři ČOV