Novinky v olympijské knižní edici

Česká trenérská akademie ČOV vydává v olympijské edici nové knihy. Konkrétně se jedná o Motorické učení a výkon. Autory tohoto titulu jsou Richard A. Schmidt, Timothy D. Lee. Jako další novinka vyjde kniha autorů Radim Jebavý, Lenka Kovářová, Josef Horčic - Kondiční příprava.

Anotace:

(Od principů k aplikaci)

Tak jsme se přece dočkali. Je až s podivem, že jeden ze základních kamenů oblasti sportovního výkonu a motorického učení musel na překlad do češtiny čekat bezmála 30 let. Zároveň je i symbolické, že tato kniha vychází v Česku v roce, kdy zemřel profesor Dobrý, který její první překlad v cyklostylované podobě šířil mezi studenty a odbornou veřejnost. Na český trh přichází díky aktivitě České trenérské akademie ČOV konečně odborná kniha, která popisuje principy motorického výkonu a učení. Není to kratochvilné čtení pro letní večery, vyžaduje koncentraci a čas, ale odměnou je vhled do problematiky, která je naprosto klíčová pro každého trenéra. Je to kniha pro všechny lačné, jež se nespokojí s papouškováním hesla, že „je to o hlavě“. Vysvětluje totiž, co to prakticky znamená, když „je něco o hlavě“. Nastiňuje principy učení motorických dovedností, buduje představu o tom, jak jsou dovednosti získávány a zdokonalovány. Měla by se stát jedním z pilířů trenérského vzdělávání napříč sporty tak, jak je tomu v zahraničí.

Anotace:

Kniha je určená především trenérům a sportovcům z různých sportovních odvětví. Najde si ovšem vděčné čtenáře i čtenářky jak mezi učiteli a studenty tělesné výchovy, tak mezi všemi, kteří se zajímají o pohybové sebezdokonalování. Obsahově se zaměřuje na problematiku rozvoje vybraných složek kondiční přípravy – síly, koordinace a pohyblivosti, které se s kompenzačními cviky spolupodílejí na kvalitě pohybu u řady sportů. A to jak z hlediska objemu, intenzity či velikosti tréninkového zatížení, tak i z hlediska rozšiřování a prohlubování pohybových a sportovních dovedností.

Praktická část je řešena formou video ukázek. Představuje správná i chybná provedení, prezentuje jak základní provedení cviků, tak i jejich pokročilejší varianty využitelné u začínajících i vrcholových sportovců.

Anotace:

Fyziologie sportu pro trenéry Briana Sharkeyho a Stevena Gaskilla, pomáhá trenérům budovat a rozvíjet sportovní výkonnost jejich svěřenců. Kniha vychází z nejnovějších vědeckých poznatků a obsahuje i nutné základy anatomie a biologie, aby vysvětlila fungování lidského těla při pohybu a zátěži.
B. Sharkey se téměř 40 let věnoval fyziologii výkonu jako trenér a vědec, dlouhá léta pracoval jako šéf Americké akademi sportovní medicíny. S. Gaskill pracoval deset let pro reprezentační tým amerických lyžařů a koučoval své svěřence na třech olympiádách.
Prakticky psaná kniha přináší teoretické základy i konkrétní postupy, cvičení a tréninkové plány, které je možno využít při sestavování vlastního tréninkového programu. Popisuje principy řízení pohybu, energetického krytí sportovního výkonu, odezvy na trénink i regenerace. Každá kapitola obsahuje řešení konkrétních případů a situací v tréninku i soubor otázek k opakování. Kniha, která slouží jako oficiální učebnice amerického programu ASEP Silver Level, vychází v češtině poprvé.