Coach XII.

V úterý 4. 12. vyšlo poslední, dvanácté číslo magazínu COACH v roce 2018. Časopis je součástí deníku Sport a je určen pro trenéry všech úrovní. Hlavním tématem tohoto čísla jsou nástrahy výběrových řízení. Časopis dále obsahuje také rozhovor s trenérem národního týmu ČR basketbalistů Ronenem Ginzburgem. Pohled spotovce - Kristýny Hoidarové Kolocové, na trenéry, kteří ji provázeli kariérou. Dopis Pavla Vrby svému mladšímu já. Téma okéna do sportovní psychologie je věnováno věkovému období 12-13 let. Celý časopis si můžete přečíst po kliknutí na obrázek titulní strany níže.