Prof. Pavel Kolář

V září 2018 se uskuteční mezinárodní kongres na téma - Medicína pohybové systému ve sportu. Pod patronací Prof. Pavla Koláře se bude kongres konat za účasti špičkových lektorů z ČR i zahraničí. Podrobné informace o kongresu jsou k nalezení na plakátu níže.