Čtvrtletník COACH IV. vydání

Ve čtvrtek 15. 12. vyšlo čtvrté číslo čtvrtletníku COACH, který je součástí deníku Sport a je určen pro trenéry všech úrovní. Téma tohoto čísla: Výzvy a předsudky u mladých trenérů.

Součástí vyšlého časopisu je mimo jiné pohled Filipa Jíchy na učení a naslouchání či článek na téma "jak funguje herní mozek"....

Obsah časopisu: