Čtvrtletník COACH III. vydání

Ve čtvrtek 15. 9. vyšlo třetí číslo čtvrtletníku COACH, který je součástí deníku Sport a je určen pro trenéry všech úrovní. Téma tohoto čísla: Jak se rodí lídři.

Obsah: