Vychází nový čtvrtletník COACH se zaměřením na trenéry

Jednou ze součástí aktivit, které jsou obsahem činnosti TMS ČOV, je popularizace trenérského řemesla. TSM ČOV navázala spolupráci s Deníkem Sport, v rámci které vyšlo v celkovém nákladu 50 tisíc první vydání odborně-populárního čtvrtletníku – COACH.

První vydání 30. 3. 2016

Obsah:

Přihlášky na akce