Dialogy V. - Prof. Pavel Kolář

Interaktivní seminář na téma: Posturální funkce jako předpoklad nácviku správné techniky a prevence pohybových poruch

Fotogalerie »

DIALOGY V. 2016

Trenérsko-metodická sekce a Unie profesionálních trenérů ČOV uspořádala 21. 4. 2016 v Centru pohybové medicíny v Praze již druhý seminář na dané téma vedený prof. Pavlem Kolářem.

Akce se účastnili zástupci sportovních svazů i rezortních center. Tento seminář byl více zaměřen na praktické ukázky cvičení a přenesení přednesené teorie do praxe.

Další seminář vedený prof. Pavlem Kolářem bude na téma Gnostické funkce na podzim 2016.


Přihlášky na akce