Zprávy

ROUNDTABLE - Marko Yrjovuori

Trenérsko metodická sekce ČOV pořádá 16. 5. 2017 druhé diskuzní setkání - ROUNDTABLE. Záměrem těchto akcí je vytvořit podmínky pro odbornou diskuzi, vedenou na vybrané téma s přizvanými odborníky z daného oboru a tak sdílet…

Mezinárodní konference pro trenéry

Trenérsko–metodická sekce a Unie profesionálních trenérů ČOV pořádají sedmou mezinárodní konferenci určenou zejména pro trenéry - MOSTY. Poprvé bude konference s celodenním programem. Mezi řečníky budou například Dominik…

ROUNDTABLE - Ken Way

Trenérsko metodická sekce ČOV pořádá 4. 5. 2017 první z diskuzních setkání - ROUNDTABLE. Záměrem těchto akcí je vytvořit podmínky pro odbornou diskuzi, vedenou na vybrané téma s přizvanými odborníky z daného oboru a tak…

Leaders are born or Made?

Trenérsko - metodická sekce ČOV a UPT ČOV ve spolupráci s ÚČFT pořádají v Ostravě a v Praze dvojci seminářů určených pro trenéry na téma: X faktor úspěchu - Leaders are born or made.

Dialogy - Karlovy Vary

Trenérsko - metodická sekce ČOV a UPT ČOV ve spolupráci TMK Karlovarského VV ČSLH pořádají 20. 4. 2017 v Karlových Varech v prostorách SPA Hotelu Thermal**** interaktivní seminář určený pro trenéry na téma: TAJEMSTVÍ HERNÍHO…

OSTRAVA -interaktivní seminář pro trenéry

Trenérsko - metodická sekce ČOV a UPT ČOV ve spolupráci s Českou basketbalovou federací pořádají 27. 3. 2017 v Ostravě v prostorách TU Ostrava interaktivní seminář určený pro trenéry na téma: TALENT a LEADER.